Vi er forskere, ingeniører, praktikere og teknologer med et stort driv for løsninger som er i stand til å endre vitale målinger til det bedre.

Vi gjør det med en vitenskapelig og statistisk tilnærming, men med hjertet og sinnet til gründere.

2014

Bygget på forskning: vår vei til suksess startet før vårt engasjement, med konseptet og teknologien allerede demonstrert i et EU FP7 -prosjekt og den første prototypen utviklet i 2014.

2018

I 2018 etablerte vi et stjernelag for å sikre en vellykket innovasjon og forskningsprosjektet vårt, HyperSension, mottok midler fra Norges forskningsråd.

2021

Full fart mot en lansering i løpet av 2022

Bærekraftig fremtid

Aidee fokuserer på bærekraft, og vi oppfyller mange av FNs bærekraftsmål:
Missing alternative text

Dette er essensen av produktet. Målet er å redusere dødeligheten av udiagnostisert og ubehandlet høyt blodtrykk.

Missing alternative text

The company has a stated policy that half of all employees in the company must be women. The company has both a female general manager and a female research manager.

Missing alternative text

Vi har ambisjoner om global tilstedeværelse og å bli en god arbeidsplass med ansatte i flere land.

Missing alternative text

Selskapet er basert på forskning og innovasjon, og har en policy om at produkter og tjenester skal skapes gjennom forskning.

Missing alternative text

Vi planlegger produksjon i Europa og vi har stort fokus på det ytre miljøet og rasjonalisering av produksjon og transport

Missing alternative text

Aidee Health er allerede ISO-14001-sertifisert (Ledelsessystem for ytre miljø) og har prosesser og prosedyrer for klimavennlige løsninger og krav til leverandører knyttet til klima.

Missing alternative text

Produktet vårt er resultatet av et unikt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner (Sintef og Oslo Universitetssykehus Ullevål), primærhelsetjenesten (Ullevål og fastleger på Sandefjord Helsepark) og næringslivet. Fremover er det et uttalt mål å videreutvikle produktene gjennom samarbeid og effektiv forskning.