Missing alternative text

Aidee Health AS øker trykket

Aidee Health AS utvikler en tjeneste for kontinuerlig blodtrykksmåling basert på teknologi fra SINTEF Digital og Datek AS. Selskapet er nå finansiert av SINTEF Venture V AS, Datek AS aksjonærer, Stratel AS, Startuplab Venture AS, TRK Group AS og en rekke business angels.
  • Pressemelding 27. september 2021

Aidee Health AS het tidligere Datek Smart Health AS, men med emisjonen er navlestrengen kuttet og barnet skal stå på egne ben med eget navn, nye eiere og gründerteam i spissen. Susanne Ludvigsen fortsetter som CEO, Espen Westgaard som CTO og suppleres i løpet av 2021 med Trine M. Seeberg og Alexey Stepanov som går fra SINTEF til Aidee Health AS.

«Vi er veldig fornøyde med å ha fått inn en investorgruppe som ønsker å satse på oss og gi oss handlingsrom frem til lansering av produktet. Dette gir oss de beste muligheter til å lykkes med å lansere et produkt som kan revolusjonere måten man måler og behandler høyt blodtrykk.» -- Susanne Ludvigsen, Daglig leder, Aidee Health AS

“I SINTEF har jeg jobbet sammen med spennende partnere som NTNU Senter for toppidrettsforskning, Olympiatoppen, og nevrologer ved OUS og MS senteret med bruk av sensorer til å måle utførelse og ytelse under bevegelse. Blodtrykk har til nå vært en parameter som kun kan måles med punktmålinger, ikke kontinuerlig under bevegelse. Med sensorbeltet endrer dette seg og blodtrykk blir en parameter som kan måles på samme måte som puls. Det blir svært spennende å se hvordan blodtrykk kan brukes til å optimalisere trening, restitusjon og behandling innenfor både toppidretten og helsetjenesten.” --Trine M. Seeberg, SINTEF Digital (CSO i Aidee Health AS fra 1.1.2022)

Aidee Health AS har utviklet en kontinuerlig blodtrykksmåler som festes rundt brystet som et pulsbelte og fokus ved lansering er 24 timers målinger foreskrevet av lege. Dagens løsninger for dette er krevende for pasientene, gir begrenset med data til fastlegene og gjør behandling av blodtrykk mer krevende enn det behøver å være.

“Vi ser frem til å få enklere og sikrere 24-timers målinger. Høyt blodtrykk er "the silent killer" og rammer 1 av 5 kvinner og 1 av 4 menn. Her får vi et verktøy som kan hjelpe oss til å hjelpe flere pasienter på en bedre måte” -- Hans Jacob Gravdal, fastlege, daglig leder og styreleder, Legene Nord, Sandefjord Helsepark

Løsningen er nå i 3. generasjon og testes i disse dager ved Ullevål Universitetssykehus og Sandefjord Helsepark før prosessen med regulatorisk godkjenning starter i 2022. Utviklingsprosjektet har en sterk klinisk forankring og er utviklet i nært samarbeid med fastleger og pasienter.

"SINTEF Venture har hatt en dialog med Datek i lang tid og det er gledelig at vi nå kan finansiere Aidee Health sammen med Stratel, Startuplab Ventures, TRK Group og flere fastleger som kjenner problemet." --Inge Hovd Gangås, Investeringssjef, SINTEF Venture

SINTEF Digital begynte utviklingen i det små tilbake i 2012 og sammen med Datek AS ble det satt fart i 2018 gjennom flere prosjekter finansiert av EU og Norges Forskningsråd. Datek og datterselskapet Datek Next er fortsatt partner i forskningsprosjektet og leverer både software og hardware-utviklingstjenester til Aidee Health AS.

Datek har vært gjennom en strategi- og kapitaliseringsprosess og fokuserer nå på Smart Home og Smart City-markedet hvor selskapet har satset tungt de siste årene.

«For oss var det et tungt valg, men samtidig et riktig valg. Vi har flere områder som krever stort fokus de nærmeste årene, og har valgt å satse på Smart Home og Smart City sammen med våre nye eiere i Lyse, Haugaland Kraft og Nord-Trøndelag Energi. Aidee Health har et fantastisk potensial som krever en domenekunnskap vi ikke har i Datek-gruppen. Aksjonærene i Datek AS fikk en eierpost i Aidee Health AS som oppgjør for IPR og vi gleder oss til å følge med fra sidelinjen. Noen valgte også å investere mer i Aidee Health.» --- Anders Westgaard, Daglig leder, Datek AS

Fisjonen av selskapet innebærer også at Espen Westgaard forlater Datek AS, et selskap han har hatt forskjellige roller i de siste 21 årene, både som utvikler, utviklingssjef og daglig leder i syv år.

«Denne satsningen har vært mitt hovedfokus de siste tre årene. Selv om jeg veldig gjerne skulle vært med Datek videre er dette et verdivalg som gir muligheten til å skape noe som kan ha betydning for millioner av menneskers liv og helse.» -- Espen Westgaard, Teknisk sjef Aidee Health og tidligere daglig leder, Datek AS

Fakta om Datek AS

Dateks reise begynte for nesten 25 år siden, som leverandør av Machine 2 Machine (M2M) for bedriftsmarkedet. Med fremveksten av internett, nettverksteknologi og trådløsteknologi har vi etter hvert orientert oss mot Internet of Things (IoT) og har etablert oss som en solid aktør innen lysstyring, smarthus, smart infrastruktur, flåtestyring og konsulenttjenester.

Dateks visjon er å skape en verden hvor mennesker, ting, infrastruktur, byer og systemer kommuniserer med hverandre, og vi tror oppriktig at det er en bedre og mer effektiv verden.

Fakta om SINTEF Stiftelsen

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Vår visjon er Teknologi for et bedre samfunn.

Fakta om SINTEF Stiftelsen sin venture kapital virksomhet – SINTEF Venture

SINTEF TTO er forvalter av fondene SINTEF Venture III AS, SINTEF Venture IV AS, SINTEF Venture IV B AS og SINTEF Venture V AS – totalt ca. 1 mrd. Fond III er 100 % eid av SINTEF, mens de øvrige har eksterne investorer i tillegg. Eksterne investorer er European Investment Fund, Sparebanken 1 SMN, KLP, Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Meierienes Pensjonskasse, Reitan Kapital, Orkla og Investinor.

SINTEF sin hovedoppgave er å levere fremragende forskning til våre kunder. Idéer som viser tegn til å skulle ut i en spin-out diskuteres grundig med forskningsledelsen før TTO'en arbeider videre med kommersialisering.

Kontaktpersoner:

Aidee Health AS, Espen Westgaard, Fungerende daglig leder, espen@aidee.io, 920 200 10

SINTEF Venture, Inge Hovd Gangås, Investeringsdirektør, inge.hovd.gangas@sintef.no, 971 69 635

Datek AS, Anders Westgaard, Daglig leder, aw@datek.no, 905 28 862