Vi er forskere, ingeniører, praktikere og teknologer med et stort driv for løsninger som er i stand til å endre vitale målinger til det bedre.

Vi gjør det med en vitenskapelig og statistisk tilnærming, men med hjertet og sinnet til gründere.

2012

SINTEF startet å forske på kontinuerlig blodtrykksmåling, med fokus på å utvikle en bærbar sensor med høyere oppløsing og som var mer behagelig enn dagens mansjett-baserte blodtrykksmålere.

2017

SINTEF inngikk en avtale med Datek for å videreutvikle teknologien til et kommersielt produkt.

2018

Forskningsprosjektet HyperSension mottok 16 millioner kroner i finansiering fra Norges forskningsråd. I dette prosjektet samarbeider Aidee Health og SINTEF med Oslo universitetssykehus, en verdensledende aktør innen hypertensjonsforskning, og Sandefjord Helsepark, et stort fastlegesenter, for å forske frem og utvikle en bærbar mansjettfri blodtrykksenhet basert på vitenskapelige metoder. Prosjektet vårt ble valgt ut av Forskningsrådet for å fronte BIA-tildelingen (BIA = Brukerstyrt Innovasjonsarena), og Torbjørn Røe-Isaksen, daværende næringsminister, besøkte oss for å lære mer om forskningsprosjektet.

2019

Datek opprettet et eget selskap kalt Datek Smart Health for å bringe teknologien ut på markedet. MD Sondre Heimark fra Oslo universitetssykehus startet som PhD stipendiat finansiert av HyperSension prosjektet.

2021

Datek Smart Health endret navn til Aidee Health, og produktet fikk navnet Aidee EmBody.

2022

Aidee Health mottok ISO-13485-sertifiseringen. Sertifikatet bekrefter at Aidee har et kvalitetsstyringssystem for medisinsk utstyr som er i samsvar med standarden og beviser at prosedyrene og prosessene våre er i henhold til beste praksis innen utvikling og produksjon av medisinsk utstyr.

Vårt konsortium mottok 16 millioner kroner i finansiering fra Norges forskningsråd for et nytt forskningsprosjekt, Hypersension 2.0. MD Christine Hove fra Oslo universitetssykehus startet som PhD stipendiat finansiert av prosjektet.

2023

Aidee Health mottar ISO-27001-sertifiseringen, og godkjenning fra Normen/Norsk Helsenett. Dette viser vår solide kompetanse og forpliktelse innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

Bærekraftig fremtid

Aidee fokuserer på bærekraft, og vi oppfyller mange av FNs bærekraftsmål:

Dette er essensen av produktet. Målet er å redusere dødeligheten av udiagnostisert og ubehandlet høyt blodtrykk.

The company has a stated policy that half of all employees in the company must be women. The company has both a female general manager and a female research manager.

Vi har ambisjoner om global tilstedeværelse og å bli en god arbeidsplass med ansatte i flere land.

Selskapet er basert på forskning og innovasjon, og har en policy om at produkter og tjenester skal skapes gjennom forskning.

Vi planlegger produksjon i Europa og vi har stort fokus på det ytre miljøet og rasjonalisering av produksjon og transport

Aidee Health er forberedt for ISO-14001-sertifisering (Ledelsessystem for ytre miljø) og har prosesser og prosedyrer for klimavennlige løsninger og krav til leverandører knyttet til klima.

Produktet vårt er resultatet av et unikt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner (Sintef og Oslo Universitetssykehus Ullevål), primærhelsetjenesten (Ullevål og fastleger på Sandefjord Helsepark) og næringslivet. Fremover er det et uttalt mål å videreutvikle produktene gjennom samarbeid og effektiv forskning.