Vi er forskere, ingeniører, praktikere og teknologermed et stort driv for løsninger som er i stand til å endre vitale målinger til det bedre.

Vi gjør det med en vitenskapelig og statistisk tilnærming, men med hjertet og sinnet til gründere.

2012

SINTEF startet utviklingen av en nøyaktig og kontinuerlig blodtrykksmåler uten mansjett, med fokus på vitenskapelig og metodisk utvikling.

2017

SINTEF inngikk en avtale med Datek for å videreutvikle teknologien til et kommersielt produkt. Datek opprettet et eget selskap kalt Datek Smart Health for å bringe teknologien ut på markedet.

2018

Vårt forskningsprosjekt, HyperSension, mottok finansiering fra Norges Forskningsråd. Torbjørn Røe-Isaksen, Næringsministeren, besøkte oss for å lære mer om forskningen vår. Vårt forskningsprosjekt ble valgt ut til å fronte BIA-tildelingen. (BIA = Brukerstyrt Innovasjonsarena)

Aidee og SINTEF startet samarbeidet med Oslo universitetssykehus, en verdensledende aktør innen hypertensjonsforskning, og Sandefjord Helsepark for å utvikle og validere Aidee EmBody-konseptet og prototypen.

2019

Doktorgradsprosjektet til Sondre Heimark startet.

2021

Datek Smart Health endret navn til Aidee Health, og produktet fikk navnet Aidee EmBody.

2022

Aidee Health mottok ISO-13485-sertifiseringen. Sertifikatet bekrefter at Aidee har et kvalitetsstyringssystem for medisinsk utstyr som er i samsvar med ISO-13485:2016-standarden.

Doktorgradsprosjektet til Christine Hove startet.

2023

Aidee Health mottar ISO-27001-sertifiseringen, som viser vår forpliktelse til informasjonssikkerhet og databeskyttelse.

Godkjenning fra Normen/Norsk Helsenett.

Teamet vårt har vokst de siste årene, og vi er nå en kunnskapsrik og ambisiøs gjeng som er klar for de spennende stegene som ligger foran oss!

Bærekraftig fremtid

Aidee fokuserer på bærekraft, og vi oppfyller mange av FNs bærekraftsmål:

Dette er essensen av produktet. Målet er å redusere dødeligheten av udiagnostisert og ubehandlet høyt blodtrykk.

The company has a stated policy that half of all employees in the company must be women. The company has both a female general manager and a female research manager.

Vi har ambisjoner om global tilstedeværelse og å bli en god arbeidsplass med ansatte i flere land.

Selskapet er basert på forskning og innovasjon, og har en policy om at produkter og tjenester skal skapes gjennom forskning.

Vi planlegger produksjon i Europa og vi har stort fokus på det ytre miljøet og rasjonalisering av produksjon og transport

Aidee Health er allerede ISO-14001-sertifisert (Ledelsessystem for ytre miljø) og har prosesser og prosedyrer for klimavennlige løsninger og krav til leverandører knyttet til klima.

Produktet vårt er resultatet av et unikt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner (Sintef og Oslo Universitetssykehus Ullevål), primærhelsetjenesten (Ullevål og fastleger på Sandefjord Helsepark) og næringslivet. Fremover er det et uttalt mål å videreutvikle produktene gjennom samarbeid og effektiv forskning.