En bærbar og medisinsk nøyaktig blodtrykksmåler for kontinuerlige målinger - uten oppblåsbar mansjett

Helse & Teknologi

Våre partnere er verdensledende på sine respektive områder: vi har kombinert vår ekspertise innen Tingenes Internett (IoT) med verdensledende klinisk ekspertise på hypertensjon og blodtrykk fra Oslo universitetssykehus, teknologi og forskningskompetanse om bærbar sensorteknologi fra SINTEF og unik innsikt og involvering fra fastleger og helsepersonell ved Sandefjord Helsepark.

Sintef

Norges ledende forskningsinstitusjon. Et omfattende nettverk med ekspertise.

UiO

Norges største sykehus med verdensledende eksperter på blodtrykk og hypertensjon.

Datek

Mer enn 20 års erfaring med utvikling av sensorsystemer og tingenes internett.

Sandefjord helsepark

Unik innsikt og involvering fra fastleger og helsepersonell.

Kundeverdi

Helsepersonell Professional

Bedre behandlingskvalitet og diagnose

  • Pålitelige data
  • Øk effektiviteten
  • Forbedre klinikkens arbeidsflyt

Pasienter

Økt pasienttilfredshet

  • Økt kontroll og kunnskap om pasientens tilstand
  • Motiver og bistå i livsstilsintervensjon
  • Mål blodtrykket uten å forstyrre søvn og hverdagsrutiner

Problemet

1 av 4 menn

1 av 5 kvinner

Mer enn 1 milliard mennesker rundt om i verden har hypertensjon eller forhøyet blodtrykk – og mindre enn 1/5 har det under kontroll.

Komplikasjoner fra ubehandlet hypertensjon er dødsårsak nr. 1 i verden.

Løsning

Blodtrykksmåleren vår skal bæres komfortabelt i et brystbelte og måle blodtrykket kontinuerlig ned til hvert hjerteslag.

Dette gjøres med elektriske (EKG) og optiske (PPG) målinger på brystet kombinert med en modell som kan beregne blodtrykket nøyaktig basert på målingene. Dette er en radikal innovasjon sammenlignet med dagens mansjettbaserte skjermer for 24-timers overvåking med følgende innovative funksjoner:

  • Målemetoden påvirker ikke måleresultatene
  • Målinger kan gjøres kontinuerlig
  • Målinger kan utføres under normal bevegelse